Polityka Prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu www.osiedladomow.pl jest BARBARA MENDEL prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARBARA MENDEL ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP 6811003225, REGON 350786877, adres poczty elektronicznej: archon@archon.pl.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ochrona prywatności w Internecie jest dla ARCHON+ niezwykle istotną kwestią, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Użytkownika przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.osiedladomow.pl.

Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator serwisu - ARCHON+ Biuro Projektów, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice (zwany dalej: Administratorem). W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Państwa temat będą użyte w celu wykonania usługi, którą zamówiono, oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w serwisie.

Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w serwisie. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów bądź konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do skorzystania z danej usługi, a ich niepodanie w takich przypadkach będzie uniemożliwiać realizację usługi.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy Państwo kontaktujecie się z nami

W przypadku kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Adres IP Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Cookies

W serwisie www.osiedladomow.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach www.osiedladomow.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Państwa komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu www.osiedladomow.pl . Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie kont użytkowników uzależnione jest od cookies, a ich wyłączenie może ograniczyć funkcjonalność kont.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

W szczególny sposób dbamy o Państwa dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Konieczność podania danych osobowych następuje w poniższych przypadkach:

- chcąc poinformować Państwa o najnowszych projektach proponujemy automatyczne dostarczenie informacji o nowościach projektowych. W podobny sposób możemy poinformować o wyjątkowych wydarzeniach i ofertach handlowych. Jeżeli nie zgadzasz się na otrzymywanie takich wiadomości zrezygnuj z tej opcji wypisując się z subskrypcji.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przetwarzane przez okres realizacji danej umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Słownik

cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera log systemowy - informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).

O czym należy jeszcze pamiętać?

Jeżeli korzystacie Państwo z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.osiedladomow.pl, do których należy się zalogować, prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Państwa zasobów lub informacji.

Dane podane podczas składania zamówienia znasz tylko Ty i www.osiedladomow.pl Z naszej strony gwarantujemy, że jeżeli nie wyraziłeś na to zgody to Twoje dane nikomu nie zostaną ujawnione, jednak Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.osiedladomow.pl.

Rezygnacja z plików cookie

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego